• 8. oktobar 2020.

PREDSTAVLJAMO: Omladinski centar Brus

Prezentacija organizacije „Omladinski centar Brus“

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo „Omladinski centar Brus“, organizaciju sa sedmogodišnjim iskustvom u oblasti omladinske politike.

Kroz različite projekte realizovane u proteklim godinama poput „Razvoja inkluzivnog obrazovanja na teriotirji Brus“ i „Različiti smo, a isti“, Omladinski centar Brus uspešno se bori za unapređenje života svojih građana i građanki. Posebno vode računa o mladima i kroz svoje različite aktivnosti nastoje da obrazuju mlade o osnovnim događanjima u zemlji i inostranstvu, njihovim pravima i mogućnostima zapošljavanja. Posebno se bave marginalizovanim grupama i kroz projekat „Različiti smo, a isti“ omogućili su bolju inkluziju Roma u njihovo društvo. Zato smo ponosni što su baš oni, sa svojim projektom „Brus i mladi“, odabrani u okviru trogodišnjeg projekta „Mladi Balkana za Evropu“ koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa 13 partnera, a koji je podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

Projekat „Brus i mladi“ ima za cilj da omogući mladima da steknu praktične veštine bitne za uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i upoznavanje mladih sa mogućnostima zapošljavanja, ali i pojmom demokratije i građanskim pravima. Na kraju, u okviru projekta biće izrađena platforma na kojoj će mladi moći da se informišu o mogućnostima zapošljavanja, volontiranja, sopstvenim pravima i ostalim bitnim informacijama o životu svoje opštine. Prvi koraci u realizaciji projekta su već učinjeni, te se na Kopaoniku od 4. do 6. septembra 2020. održao seminar na kome se diskutovalo o omladinskom aktivizmu i poboljšanju života mladih, pri čemu su mladi posebno bili aktivni i zainteresovani za pitanja Evropske unije. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA