• 10. mart 2022.

Debata „Strategija obrazovanja i celoživotno učenje“ (VIDEO, FOTO)

Projekat „Politike za dobrobit svih – unapređenje i praćenje uticaja ekonomskih politika na društvo“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 10. marta 2022. godine debatu „Strategija obrazovanja i celoživotno učenje“.

Debatu smo organizovali u okviru projekta Politike za dobrobit svih – unapređenje i praćenje uticaja ekonomskih politika na društvo“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, a glavni cilj projekta je doprinos smanjenju nejednakosti i siromaštva, zaštiti socijalnih prava, te ublažavanje negativnih socijalnih efekata Covid-19 krize, kroz zastupanje pravednijih socio-ekonomskih politika i stvaranje podsticajnog okruženja za uključivanje građana i građanki u dijalog o javnim politikama.

Uvodničari u debatu:

  • Ivan Ivić, profesor Univerziteta
  • Vladica Cvetković, akademik, profesor Univerziteta
  • Goran Aleksić, Unija poslodavaca Srbije
  • Svetlana Uskoković Bogosavljević, Nacionalna služba za zapošljavanje
  • Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju

Diskusiju je moderirala  Nataša Vučković, Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju. 

S obzirom da je obrazovanje osnov i preduslov svakog napretka, kroz ovu debatu želeli smo da sagledamo kapacitete obrazovnog sistema Srbije i da kroz jedan širi dijalog dođemo do predloga, zaključaka i mogućih preporuka za unapređenje obrazovanja i konkurentnosti celoživotnog učenja. 

Fondacija Centar za demokratiju

 

Video

„Strategija obrazovanja i celoživotno učenje“

NAJAVA DOGAĐAJA