• 17. novembar 2022.

Nacionalni konvent o EU pozdravlja pozitivne pomake u regionalnoj saradnji

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) pozdravlja pozitivne pomake u regionalnoj saradnji poslednjih meseci, kao što je i današnji skup „Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu“ na kojem se razgovara o regionalnoj saradnji u oblasti energetike.

Međusektorska radna grupa za regionalnu saradnju razmotrila je danas rezultate obnovljenog Berlinskog procesa čiji je samit održan početkom novembra, kao i rezultate drugih regionalnih inicijativa i organizacija, pre svega napredak u realizaciji Zajedničkog regionalnog tržišta i sporazumi zaključeni u okviru inicijative Otvoreni Balkan.

Sporazumi o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija koje su potpisali lideri šest zemalja Zapadnog Balkana na samitu u okviru Berlinskog procesa ocenjeni su kao korak napred u regionalnoj saradnji uz uverenje da će oni, zajedno sa bilateralnim sporazumima koje su neke zemlje već ranije zaključile, doprineti olakšanom kretanju ljudi, obrazovanju mladih, otvorenosti tržišta rada u regionu, te ekonomskoj razmeni i saradnji u svim drugim oblastima. Izraženo je očekivanje da će sporazumi biti što pre ratifikovani kako bi otpočela njihova primena.

Očekujemo da će se kroz Berlinski proces i druge regionalne inicijative podstaći nastavak reformi u oblasti demokratizacije, vladavine prava i pravedne energetske tranzicije, kao i rešavanje preostalih otvorenih pitanja.

Nacionalni konvent će podsticati još snažniju ulogu civilnog društva u unapređenju saradnje u regionu.

Izvor: eukonvent.org

***

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

NKEU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između predstavnika državne administracije, političkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Misija NKEU je da prati, analizira i ocenjuje napredak u procesu pristupanja, da zagovara i građanima i građankama Srbije prezentuje dobiti i troškove članstva u Evropskoj uniji.

Nataša Vučković (FCD) koordinira radom Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) i Međusektorske radne grupe NKEU za regionalnu saradnju.

NKEU objavljuje godišnju Knjigu preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA