• 11. januar 2023.

U okviru LAWGEM projekta objavljene knjige za Springer

Strateško partnerstvo za izgradnju master studijskog programa Pravo i rod (LAWGEM)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu sa velikim zadovoljstvom može da objavi da je nastanak i razvoj master studijskog programa ERASMUS Plus KA203 projekat - Strateško partnerstvo za izgradnju master studijskog programa Pravo i rod (LAWGEM) doveo do stvaranja i objavljivanja knjiga koje će bez svake sumnje biti od velikog značaja kako za nastavničko osoblje, tako i za advokate, studente kao i za bilo koga zainteresovanog za sticanje boljeg znanja i razumevanja savremenih rodno osetljivih pravnih pitanja.

Pre svega treba pomenuti udžbenik čiji su urednici Dragica Vujadinović (Dragica Vujadinović), Maraike Frolih (Mareike Fröhlich), Tomas Gigerih (Thomas Giegerich) (ur.), a koji nosi naslov Gender-Competent Legal Education. Možete pristupiti udžbeniku putem ovog linka: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-14360-1?page=1#toc

Ovaj udžbenik predstavlja rezultat zajedničkog rada autora sa pet različitih evropskih univerziteta – Libera Universita Maria SS. Assunta Di Roma, Department of Law - LUMSA University (Italija), Universidad de Cadiz (Španija), Orebro University, School of Law, Psychology and Social Work (Švedska), Saarlandes, Faculty of Law Europa-Institut (Nemačka) i Univerzitet u Beogradu (Srbija) koji je ujedno bio i koordinator projekta. Jedan od glavnih intelektualnih ishoda LAWGEM projekta bilo je upravo objavljivanje ovog udžbenika u kojem su prikazane sve relevantne oblasti pravničkog obrazovanja, a koje su deo kurikuluma za master studijski program Pravo i rod. Važno je napomenuti da je u pisanju ovog udžbenika učestvovao veliki broj pravnih pisaca sa univerziteta koji se nalaze u pet različitih država. Takav uspešan timski rad još više dodaje na kvalitetu ovog udžbenika i predstavlja retkost u akademskom svetu. Naime, istraživači su, iako radeći na različitim univerzitetima (primarno pravnim fakultetima), prihvatili da istraže i prouče feminističku kritičku pravnu i političku literaturu, pritom razmatrajući svoja polja akademskog istraživanja i predavanja kroz rodnu perspektivu. Upravo zato sva poglavlja u ovom udžbeniku predstavljaju dubinski pokušaj dekonstruisanja i rekonstruisanja konkretnih značajnih oblasti pravničkog obrazovanja iz rodne perspektive. U tom smislu odeljci ovog udžbenika ujedno predstavljaju naučnu analizu svih pravničkih polja znanja povezanih sa pozitivnim privatnim, javnim, međunarodnim, krivičnim pravom, pravom Evropske unije, kao i sa pravno-ekonomskim, pravno-istorijskim kao i teorijsko-pravnim oblastima pravničkog obrazovanja. Ponekad se pojam „žena“ još uvek tumači kao polazeći pojam, pre nego pojam „rod“, dok se nekada pojam „rod“ uglavnom posmatra na binaran način i primarno u heteronormativnom smislu. Ovakav način razumevanja pomenutih pojmova problematičan je kada se u obzir uzmu kako različiti životi koje žene žive kao i promena pojmova „muškarac“ i „muževnost“ kao i pojma „rod“ tako i značaj koji su izmene porodičnog, naslednog, krivičnog, poreskog prava, itd, imale na heteronormativni red. Pojedini autori su u određenim odeljcima odlučili da se zadrže na binarnoj rodnoj strukturi, dok su drugi otišli korak unapred u cilju razumevanja pitanja koja se postavljaju u vezi sa trećim rodom i transrodnim osobama. Ove razlike u razumevanju najbolje svedoče različitim fazama poznavanja kao i načina razmišljanja autora ovog udžbenika, tako posredno svedočeći o postojećim različitostima u vezi sa ovim pitanjima među savremenom intelektualnom, političkom i pravničkom publikom. Na kraju treba pomenuti da ovaj udžbenik sadrži 18 odeljaka koji su posvećeni različitim disciplinama prava i srodnim multidisciplinarnim poljima. Ovaj udžbenik će sasvim sigurno podstaknuti sve one koji ga budu koristili, ali uz to i omogućiti široj pravničkoj publici da nastavi da preispituje pravo kao i konkretne oblasti prava iz rodne perspektive.

Pored toga, treba pomenuti i serijal knjiga čije su urednice profesorka dr Dragica Vujadinović kao i profesorka dr Ivana Krstić, a koji nosi naslov Gender Perspectives in Law. Ovaj serijal knjiga bavi se savremenim rodno osetljivim pravnim pitanjima koja su usmerena ka boljem razumevanju i ustanovljavanju rodno ravnopravnog pristupa u različitim oblastima prava. Autori ovog serijala pokušavaju da uspostave rodno ravnopravan pristup ka različitim oblastima prava, ali uz to i razmatrajući specifična pitanja koja su u sferi njihovog interesovanja. Oni pokušavaju da kritički preispitaju dominantne kalupe pravničnog znanja te da prezentuju inovativan rodno osetljiv uvid u različita pitanja u okviru svih oblasti prava, a u cilju uvođenja novih tema za istraživanje relevantnih za rodnu ravnopravnost u pravu, kao i da stimulišu razvoj pravnog i instituticionalnog okvira za postizanje rodne ravnopravnosti u svakodnevnom životu.

Ovaj serijal knjiga sačinjen je od četiri knjige:

  1. Dragica Vujadinović, Antonio Alvarez de Cuvillo, Susanne Strand (eds.) Feminist Approaches to Law - Theoretical and Historical Insights;
  2. Marko Davinić and Svetislav Kostić (eds). Gender-Competent Public Law and Policies;
  3. Ivana Krstić, Marco Evola, Maria Isabel Ribes Moreno (eds.), Legal Issues of International Law from a Gender Perspective;
  4. Gabriele Carapezza Figlia, Ljubinka Kovačević, Eleonor Kristoffersson (eds.), Gender Perspectives in Private Law.

Prva knjiga koja je objavljena u okviru serijala - Dragica Vujadinović, Antonio Alvarez de Cuvillo, Susanne Strand (eds.) Feminist Approaches to Law - Theoretical and Historical Insights objašnjava pozadinu teorijske i istorijske analize za serijal knjiga Gender Perspectives in Law. Knjigu čine radovi koji svedoče različitim uticajima feminističke političke i pravne teorije, kao i kritički nastrojenih pravnih studija. Tako na primer tekuće pitanje definisanja roda predstavlja jednu od tema koje se pojavljuju u radovima. Pored toga, postoje radovi koji preispituju binarnu bazu rodnih pitanja kao i pitanje roda kao takvog. Drugi radovi se pak okreću ka binarnoj dihotomiji i pokušavaju da prošire razmatranje ka višedimenzijalnom razumevanju rodnih identiteta. Glavni cilj jeste feminističko razmatranje svih relevantnih oblasti pravničkog znanja. Stoga je prvi cilj demistifikacija naizgled neutralnog oblika pravnih normi i pravničkog znanja kao i podvlačenje odnosa snaga moći na različitim nivoima, počevši od muških i ženskih pravnih subjekata zapadnog porekla (u smislu kulture, etniciteta i rase) da bi se potom ispitale različite potrebe i snaga moći između muškaraca i žena različite rase i klasa, nastavljajući sa razlikovanjem rodnih odnosa i identiteta izvan okvira žensko-muške kodifikacije, ali uzimajući u obzir različite mogućnosti transrodnih, kvir osoba itd.

Radovi koji se nalaze u ovoj knjizi bave se različitim temama koje se odnose na feminističke političke teorije, feminističke pokrete, kritički nastrojenu pravničku istoriju, kvir teorije, kao i na pitanja koja su povezana sa ustavnom demokratijom i demokratskim teorijama uopšteno. Krajnji cilj je rodna ravnopravnost – njeno pojašnjenje, artikulacija, promovisanje u pravnoj teoriji i praksi. Zanimljivo je napomenuti da su u pisanju ovih radova učestvovali autori iz različitih zemalja koje se protežu na više kontinenata. Sadržaj kao i radovi koji se nalaze u ovoj knjizi najbolje prikazuju i svedoče o globalnoj važnosti rodno ravnopravne perspektive pravničkog obrazovanja, pravnog sistema kao i pravničke profesije.

***

U okviru projekta „Novi kvalitet u obrazovanju za rodnu jednakost - Strateško partnerstvo za razvoj master studija ‘Zakon i rod’“, odnosno LAWGEM projekta, Fondacija Centar za demokratiju je pridruženi medijski partner Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu koordinira ovaj evropski projekat (LAWGEM) zajedno sa partnerima iz konzorcijuma sa Univerziteta Kadis Španija, Univerziteta Lumsa Italija, Univerziteta Orebro Švedska i Univerziteta Saarland / Evropa Institut Nemačka.

Za više informacija o projektu posetite: https://lawgem.ius.bg.ac.rs/

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA