Novi kvalitet u obrazovanju za rodnu jednakost (LAWGEM)

„Strateško partnerstvo za razvoj master studija ‘Pravo i rod’“ - Projekat LAWGEM

U okviru projekta „Novi kvalitet u obrazovanju za rodnu jednakost - Strateško partnerstvo za razvoj master studija ‘Pravo i rod’“, odnosno LAWGEM projekta, Fondacija Centar za demokratiju je pridruženi medijski partner Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu koordinira ovaj evropski projekat (LAWGEM) zajedno sa partnerima iz konzorcijuma sa Univerziteta Kadis Španija, Univerziteta Lumsa Italija, Univerziteta Orebro Švedska i Univerziteta Saarland / Evropa Institut Nemačka.

Najvažniji planirani rezultat okviru LAWGEM projekta je formiranje nastavnog plana koji će činiti 17 nastavnih programa, sa ciljem uspostavljanja/akreditacije i implementacije budućih master studija PRAVO I ROD.

Za više informacija o projektu pogledajte: https://lawgem.ius.bg.ac.rs/

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu akreditovao novi master program: Law and Gender


Spring School - Law and Gender


Zbornik radova „Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje“


U okviru LAWGEM projekta objavljene dve knjige za Springer


Intervju sa prof. dr Dragicom Vujadinović

O značaju, ciljevima i očekivanim rezultatima LAWGEM projekta


Gender (In)Equality of Persons with Disability (Conference)

Belgrade


International Congress “Gender and Law
in Practice and Education”

Cádiz, Spain


Konferencija: Novi putevi za rodnu ravnopravnost

Sarbruken, Nemačka


Online konferencija LAWGEM projekta:
Rodno kompetentno pravničko obrazovanje

Beograd, Srbija


Zvanično počeo projekat LAWGEM

 


 

NAJAVA DOGAĐAJA