Upravljanje organizacijom

Organi upravljanja 

Fondacijom upravljaju osnivači na Skupštini osnivača.

Skupština osnivača bira Upravni odbor i Generalnog sekretara Fondacije.

Generalni sekretar: Žanka Panić
Predsednik Upravnog odbora: prof. dr Dragoljub Mićunović

Upravni odbor: 

prof. dr Dragoljub Mićunović 
Vida Ognjenović
dr Ksenija Petovar
adv. Slobodan Vučković 
Ivana Stefanović 
prof. dr Dragan Domazet 
dr Natalija Mićunović
prof. dr Ana Pešikan
prof. dr Milan Podunavac
Nataša Vučković

Sekretarijat:

  • Žanka Panić / Generalni sekretar
  • Nataša Vučković / Izvršni direktor
  • Sarita Bradaš / Istraživačica
  • Katarina Stojković / Menadžerka za projektno finansiranje
  • Milena Mićović Trajković / Menadžerka kancelarije/Organizatorka događaja 
  • Ivan Kuzmanović / Koordinator za komunikacije i medije 

Osnivači: 

Prof. dr Dragoljub Mićunović 
Vida Ognjenović 
Slobodan Vučković 
Prof. dr Ksenija Petovar 
Prof. dr Vlastimir Matejić 
Prof. dr Sreten Vujović 
Ivana Stefanović 
Nataša Vučković 
Prof. dr Milan Podunavac 
Prof. dr Miroljub Radojković 
Prof. dr Milan Vukomanović
Dr Marija Miloradov 
Marin Krešić 
Prof. dr Dragan Domazet 
Dr Natalija Mićunović 
Leila Ruždić 
Borka Božović 
Dr Ana Pešikan 
Stefan Lukačević 
Dr Gabrijela Kragujević 
Mirko Ivković 
Božidar Đelić 
Gordana Jovanović
Prof. dr Aleksandar Molnar
Maja Dželatović
dr Milena Stefanović
Vesna Marjanović

Od osnivanja 1994. sa nama su bili i prof. dr Momčilo Grubač, Desimir Tošić, prof. dr Sulejman Hrnjica, akademik Simo Ćirković, dr Dejan Janča, prof. dr Đurđica Petrović, prof. dr Ivan Štajnberger, Radoje Prica, Gavrilo Petković, Olivera Miškovska, Andrej Popović i prof. dr Vlastimir Matejić. Danas više nisu sa nama. Pamtimo ih i zahvalni smo im na njihovoj posvećenosti i doprinosu koji su dali Fondaciji.

1
1

NAJAVA DOGAĐAJA