2018: Novi projekat Regional Youth Compact for Europe

Regional Youth Compact for Europe/Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji ima za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva, posebno organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kako bi što efikasnije učestvovale u kreiranju javnih politika i praćenju procesa evropskih integracija.

Prvi sastanak projektnog tima regionalnog projekta za mlade Regional Youth Compact for Europe održan je 28. juna 2018. godine u Beogradu. Na sastanku su učestvovali Fondacija Centar za demokratiju i naših 13 partnera iz regiona.

Prvi trening za projektne partnere održan je u Novom Sadu 20. i 21. oktobra 2018. godine. Predavači su bili stručnjaci iz organizacija civilnog društva, dok se na treningu detaljno obrađivao proces evropskih integracija sa fokusom na vladavinu prava, socijalnu politiku i politike zapošljavanja i reforme javne uprave. Drugi trodnevni trening sa više od 30 učesnika održan je u Knjaževcu od 10. do 12. septembra 2019. godine. Oblasti koji je pokrio ovaj trening su praćenje i evaluacija javnih politika sa ekspertima iz Srbije i Hrvatske, zagovaranje na lokalnom nivou zasnovano na dokazima, lokalno budžetiranje i omladinske politike.

29. novembra 2018. godine u hotelu Park u Beogradu održano je zvanično predstavljanje projekta Mladi Balkana za Evropu/Regional Youth Compact for Europe u okviru šire Studijske posete Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji u Srbiji.

Fondacija Centar za demokratiju, ALDA – Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, devet agencija za lokalnu demokratiju sa Zapadnog Balkana koje čine Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju, CRTA, Youth Act Center Albania i SODEM iz Turske učestvuju zajedno u različitim aktivnostima kako bi ojačali kapacitete organizacija civilnog društva i organizacija mladih za praćenje procesa evropskih integracija na lokalu, primene reformi i za zastupanje politika važnih za mlade kroz strukturisani javni dijalog.

Posebna pažnja posvećena je reformama koje se vezuju za vladavinu prava, socio-ekonomske politike. Kroz regionalno umrežavanje, javne kampanje i program malih grantova, te iznad svega kroz razmenu znanja i priliku mladima da sarađuju sa OCD u regionu, očekuje se povećanje uticaja organizacija civilnog društva u reformskim procesima koje će zemlje Zapadnog Balkana približiti EU.

AKTUELNO: Mladi Balkana za Evropu/Regional Youth Compact for Europe (2020)

„Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa 13 partnera iz regiona. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA