POLITEIA INSTITUT - Digitalna obrazovna platforma

Regionalna platforma za demokratiju i razvoj

U okviru Politeia Instituta, kroz projekat „Regional Youth Compact for Europe / Mladi Balkana za Evropu“, kreirana je digitalna platforma koja predstavlja inovativan onlajn prostor za edukaciju građana sa prostora Zapadnog Balkana.

Politeia Institut je regionalna obrazovna platforma za mlade ljude koji žele da prošire svoja znanja, doprinesu razvoju društva, kroz razmenu i umrežavanje sa svojim vršnjacima u Srbiji, zemljama Zapadnog Balkana i u Evropskoj uniji.

Politeia Institute platformi može se pristupiti putem sledećeg linka: 

www.politeia.institute


Politeia Institute je nastavak dugogodišnjeg rada Fondacije Centar za demokratiju na edukaciji mladih za demokratiju, građanski aktivizam, društveno i političko liderstvo u Srbiji i regionu.

***
Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. 

NAJAVA DOGAĐAJA