"U susret pregovorima o članstvu u EU - uloga lokalne zajednice" (2013)

Projekat "U susret pregovorima o članstvu u EU - uloga lokalne zajednice" Fondacija Centar za demokratiju sprovodila je tokom 2013. godine uz podršku Olof Palme Internacional Centra.

Projekat "U susret pregovorima o članstvu u EU - uloga lokalne zajednice" Fondacija Centar za demokratiju sprovodila je tokom 2013. godine uz podršku Olof Palme Internacional Centra

Projekat je uključio sve lokalne samouprave sa teritorije Braničevskog i Zaječarskog okruga i druge značajne aktere iz tih lokalnih zajednica, a sprovođen je u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, iskusnim predavačima profesorima Univerziteta u Beogradu i drugim istaknutim aktivistima. 

Tokom ranijih godina u nešto izmenjenom obliku slični projekti realizovani su u Zlatiborskom, Rasinskom, Niškom, Pirotskom, Pomoravskom, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu.

Otpočinjanje pregovora o članstvu u EU postalo je izvesno tokom 2013. godine. Uloga lokalne zajednice u pregovorima i monitoringu bila je u fokusu projekta koji smo pokrenuli sa ciljem da se lokalni akteri osnaže kako bi kvalitetnije uzeli učešća u tom procesu. To smo postigli osposobljavanjem predstavnika opštinskih uprava i skupština opština, kao i drugih značajnih lokalnih aktera, kroz trening-radionice koje smo održali na temu evrointegracija, razumevanja evropskih standarda, dostupnosti i apliciranja pretpristupnih fondova EU, uloge lokalnih zajednica i uključivanje građana u kreiranje lokalnih i regionalnih politika. 

Na potrebu sprovođenja ovog projekta ukazala je nedovoljna osposobljenost lokalnih samouprava u razumevanju procesa evrointegracija. Doprinos efikasnijem sprovođenju demokratskih reformi usklađenih sa konceptom održivog regionalnog i lokalnog razvoja i evrointegracija Srbije cilj je projekta postignut kroz održavanje regionalnih sastanaka. 

Ovaj projekat otvorio nam je prostor za pokretanje projekta "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima za članstvo Srbije u EU" koji Fondacija Centar za demokratiju sprovodi u 2014. godini. 

Trening-radionica, regionalni sastanak

Trening-radionica, regionalni sastanak 

Trening-radionica, regionalni sastanak

Trening-radionica, regionalni sastanak 

Trening-radionica, regionalni sastanak

Trening-radionica, regionalni sastanak 

Trening-radionica, regionalni sastanak

Trening-radionica, regionalni sastanak 

Trening-radionica, regionalni sastanak

Trening-radionica, regionalni sastanak

NAJAVA DOGAĐAJA