"Snaga iskustva" (2012)

Fondacija "Centar za demokratiju" u 2012. godini realizovala je projekat "Snaga iskustva - Zaustavimo diskriminaciju starijih i podržimo aktivno starenje". Cilj projekta bio je da smanji raširene negativne stavove i stereotipe o starima i starenju, da zaustavi trend otpuštanja radnika preko 50 godina kao i da podstakne međugeneracijski dijalog.

Stanovništvo Srbije spada u najstarije populacije na svetu. Prema prethodnom popisu stanovništva iz 2011. godine više od 1.200.000 lica je starije od 65 godina, što čini šestinu ukupne populacije, a prognoze su da će do polovine ovog veka broj stanovnika ove dobi dostići jednu trećinu. Porast broja starijih osoba i smanjena stopa nataliteta takođe utiču na tržište rada, penzione fondove i zdravstveni i socijalni sistem. Na tragu svega navedenog i evropske godine Aktivnog starenja, Fondacija "Centar za demokratiju" u 2012. godini realizovala je projekat "Snaga iskustva - Zaustavimo diskriminaciju starijih i podržimo aktivno starenje"

Cilj projekta bio je da smanji raširene negativne stavove i stereotipe o starima i starenju, da zaustavi trend otpuštanja radnika preko 50 godina kao i da podstakne međugeneracijski dijalog. 

Šta smo uradili 

  • Sproveli smo istraživanje o položaju stariji radnika na tržištu rada u Srbiji. Istraživanje pod naslovom "Stariji radnici, neki na poslu, neki ni posla ni penzije" Srećka i Vojislava Mihailovića možete preuzeti ovde
  • Organizovali smo konferenciju o prevazilaženju diskriminacije starijih lica prilikom zapošljavanja i na radu uz učešće predstavnika sva tri sektora i uz međunarodne goste. 
  • Organizovali smo tri dvodnevna treninga na sledeće teme: "Stariji radnici", "Aktivni u trećem dobu" i "Međugeneracijski dijalog" Treninge i radionice je pohađalo preko 150 ljudi. 
  • Sproveli smo nacionalnu kampanju u cilju upoznavanja i animiranja javnosti za temu poštovanja starijih i podsticanje međugeneracijskog dijaloga. Indirektno smo doprli do preko million građana Srbije. 
  • Napravili smo kratak film "Snaga iskustva", koji je pratio sve projektne aktivnosti i koji je kasnije prikazivan na lokalnim TV stanicama. Film možete pogledati ovde
  • Organizovali smo više uličnih akcija u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Ulične akcije bile su prilika za razgovor sa građanima o starijim sugrađanima, radnim pravima, zapošljavanju starijih radnika i diskriminaciji na tržištu rada. Podelili smo nekoliko stotina primeraka brošure "Snaga iskustva", kao i preko 1.000 komada raznog promotivnog materijala. 
  • Na projektu je unapređena saradnja Fondacije sa lokalnim institucijama u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, kao i sa Unijom poslodavaca, Opštinom Zvezdara, Ministarstvom rada i socijalne politike i Crvenim krstom Srbije. 

Projekat je realizovan u partnerstvu sa  Amity
a u saradnji sa Gradska opština Zvezdara i Unija poslodavaca Srbije


Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji Projekat je podržan od Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru projekta "Podrška civilnom društvu" koji finansira EU.


Konferencija
Konferencija "Aktivno starenje", Narodna banka Srbije 

Konferencija
Konferencija "Aktivno starenje", Narodna banka Srbije 

Trening za penzionere
Trening za penzionere "Aktivni u trećem dobu", Biblioteka Vuk Karadžić, Zvezdara 

Trening za penzionere
Trening za penzionere "Aktivni u trećem dobu", Biblioteka Vuk Karadžić, Zvezdara 

Trening za nezaposlene, Biblioteka Vuk Karadžić, Zvezdara
Trening za nezaposlene, Biblioteka Vuk Karadžić, Zvezdara 

 Predstavljanje rezultata istraživanja
Predstavljanje rezultata istraživanja "Stariji radnici, neki na poslu, neki ni posla ni penzije" Medija Centar Beograd. Publikaciju možete preuzeti ovde

Ulične akcije, Beograd, Niš, Kragujevac
Ulične akcije, Beograd, Niš, Kragujevac 

NAJAVA DOGAĐAJA