• autor/i: Tanja Miščević, Ognjen Mirić, Dejan Filipović, Ksenija Petovar, Marija Nikolić, Bojana Ružić, Dragan Spirić, Milena Vujović

Lokalne samouprave i pristupni pregovori – zbornik radova

Publikacija je nastala u okviru projekta "Doprinos jedinica lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU"

Publikacija koja se nalazi pred Vama nastala je u okviru projekta "Doprinos jedinica lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU", koji Fondacija Centar za demokratiju sprovodi uz podršku Olof Palme Međunarodnog Centra. Cilj projekta jeste podizanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za monitoring pristupnih pregovora i uzimanje aktivnog učešća u njemu, kao i implementacija evropskih vrednosti i standarda u lokalnim zajednicama. 

Fondacija Centar za demokratiju se od 2006. godine bavi uvođenjem evropskih vrednosti i standarda u lokalnim zajednicama. Sa jedinicama lokalnih samouprava radili smo na podizanju njihovih kapaciteta za participaciju u procesu evopskih integracija. U saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava razvili smo više desetina projekata koji su se direktno bavili rešavanjem problema lokalnih zajednica. Od 2014. godine fokus smo pomerili ka uključivanju jedinica lokalnih samouprava u pristupne pregovore. Kroz rad na ovom projektu, ali i iz višegodišnjeg iskustva u radu sa jedinicama lokalnih samouprava, Fondacija Centar za demokratiju identifikovala je dve izrazite potrebe jedinica lokalnih samouprava na koje ova publikacija želi da pruži adekvatne odgovore. Prva se tiče samog procesa pregovora Srbije sa EU i njegovog boljeg razumevanja od strane jedinica lokalnih samouprava, koje pregovore vide kao proces koji se dešava na nacionalnom nivou. Druga se tiče uloge i mesta samih jedinica lokalnih samouprava i načina njihovog uključivanja u ovaj proces... 

NAJAVA DOGAĐAJA