• autor/i: Milan Radojev, Nataša Vučković, Jovana Pantović

Vladavina prava kroz Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

Beograd, 2020.

NAJAVA DOGAĐAJA