Povratak žena na tržište rada - Izveštaj

Fond Centar za demokratiju (FCD) je u periodu maj 2006. – mart 2007. godine u saradnji sa udruženjem "Jednake mogućnosti" realizovao projekat "Povratak žena na tržište rada".

Fond Centar za demokratiju (FCD) je u periodu maj 2006. – mart 2007. godine u saradnji sa udruženjem "Jednake mogućnosti" realizovao projekat "Povratak žena na tržište rada". Cilj projekta bio je da se doprinese mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja žena, osnažujući ih novim znanjima i veštinama potrebnim za aktivniji pristup u traženju zaposlenja i osnivanju sopstvenog biznisa u turizmu i sektoru za pružanje usluga socijalne zaštite. Aktivnosti su bile namenjene ženama između 35-55 godina iz Beograda, a sa srednjim ili univerzitetskim obrazovanjem koje žele da se vrate na tržište rada.

NAJAVA DOGAĐAJA