Ivan Sekulović - Radna prava su NAŠA PRAVA

Ivan Sekulović, saradnik Fondacije Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA