• 27. novembar 2014.
  • |  Beograd

Prezentacija predloga praktične politike "Srbija bez rada na crno"

Fondacija Centar za demokratiju organizuje prezentaciju predloga praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti"

Fondacija Centar za demokratiju je u okviru projekta "Efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno", koji sprovodi u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2014. uz podršku Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji, izradila predlog praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti"

Prezentacija predloga praktične politike biće održana u četvrtak, 27. novembra 2014. u 11h, u maloj sali Medija centra (Terazije 3, Beograd)

Na prezentaciji će govoriti: 

  • Prof. dr Ksenija Petovar, profesor Univerziteta u Beogradu u penziji, autor predloga praktične politike 
  • Nataša Vučković, generalni sekretar Fondacije "Centar za demokratiju" 
  • Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada 
  • Milena Vujović, koordinator projekta, autor predloga praktične politike 

Predlogom praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti" doprinosi se planiranju unapređenja efikasnosti inspekcija rada u suzbijanju rada na crno. Bolja saradnja inspekcija rada i razmena informacija sa drugim institucijama, unapređenje dosadašnje komunikacije sa poslodavcima, zaposlenima i drugim korisnicima njihovih usluga, nastavak saradnje sa inspekcijama rada u drugim zemljama EU i regiona, neke su od mera koje se predlažu ovim Predlogom kako bi se postigli bolji rezultati u borbi protiv rada na crno. Takođe, bolje upoznavanje javnosti sa rezultatima rada Inspektorata za rad na smanjenju ove pojave postiglo bi dodatne pozitivne efekte. Cilj nam je i da stvorimo mrežu podrške za predložene načine unapređenja uloge inspekcija rada u suzbijanju rada na crno. 

Predlog praktične politike, koji mogu podržati svi zainteresovani, je rezultat detaljne analize i konsultativnih sastanaka na kojima su učestvovali predstavnici Inspektorata za rad, sindikata, Unije poslodavaca Srbije, Međunarodne organizacije rada, nevladinih organizacija, kao i predstavnici akademske zajednice. 

Fondacija Centar za demokratiju objavila je i publikaciju "Efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno" u kojoj su, između ostalog, prezentovani rezultati ankete inspektora rada.  

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA