• 6. februar 2015.
  • |  Beograd

Beograd: Treći trening u okviru projekta Građani za reformu inspekcija

Cilj treninga je osnaživanje lokalnih OCD za zagovaranje reformi inspekcijskog sistema u Srbiji

Fondacija Centar za demokratiju organizuje 6. i 7. februara 2015. godine u Beogradu trening u okviru projekta Građani za reformu inspekcija

To će biti treći u nizu treninga koji za cilj imaju osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva za zagovaranje procesa reformi inspekcijskog sistema u Srbiji. 

Treningu u Beogradu prisustvovaće organizacije civilnog društva koje čine koaliciju na ovom projektu. 

Prvi trening u okviru projekta Građani za reformu inspekcija održan je u Kraljevu, a drugi u Vrnjačkoj Banji

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA