• 30. januar 2015.
  • |  Fruška gora

Fruška gora: Trening za javno zagovaranje praktičnih politika

Cilj treninga je bio da organizacije unaprede veštine za zagovaranje predloga praktičnih politika koje su izradile u prethodnom ciklusu projekta

Solidar Suisse kancelarija u Beogradu i Beogradska otvorena škola organizovali su trening za javno zagovaranje praktičnih politika, koji je održan na Fruškoj gori, od 28. do 30. januara 2015. godine. 

Na treningu su, pored predstavnika Fondacije Centar za demokratiju, učestvovali predstavnici sindikata, Unije poslodavaca Srbije i drugih nevladinih organizacija. 

Cilj treninga je bio da organizacije unaprede veštine za zagovaranje predloga praktičnih politika koje su napisale u prethodnom ciklusu projekta, koji je realizovan u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine i koji je takođe finansirao Solidar Suisse. 

Fruška gora: Trening za javno zagovaranje praktičnih politika

Centar za demokratiju je u prethodnom ciklusu projekta izradio predlog praktične politike "Srbija bez rada na crno – efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno" i nastaviće da se zalaže za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema kojem će imati pristup Inspektorat za rad, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, druge inspekcije, prekršajni sudovi, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za privredne registre i zasebnog sajta Inspektorata za rad. 

Fondacija Centar za demokratiju

Fruška gora: Trening za javno zagovaranje praktičnih politika

Fruška gora: Trening za javno zagovaranje praktičnih politika

Trening za javno zagovaranje praktičnih politika na Fruškoj gori 

NAJAVA DOGAĐAJA