• 15. mart 2018.
  • |  Beograd

Mišljenje i primedbe FCD na Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije

Mišljenje i primedbe Fondacije Centar za demokratiju na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Pogledajte mišljenje i primedbe na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije. U tekstu se nalaze argumenti zbog kojih je Fondacija Centar za demokratiju smatrala da je potrebno povući tekst iz javne rasprave, koji su predlozi po našem mišljenju neprihvatljivi, i kako treba da izgledaju predloženi amandmani ukoliko želimo da Ustav Republike Srbije bude u skladu sa demokratskim principima podele vlasti, nezavisnosti pravosuđa i evropskim standardima. Još jednom pozivamo da se novi Ustav Republike Srbije donese u istinskoj, demokratskoj, otvorenoj javnoj raspravi, uvažavajući mišljenje civilnog društva, stručnih udruženja i javnih interes. 

U proteklim danima, Fondacija Centar za demokratiju pratila je reakcije relevantnih organizacija, stručnjaka, predstavnika pravosuđa i učestvovala u dijalogu koji je vođen povodom Radnog teksta ustavnih amandmana. Mišljenje je da su ključni razlozi za povlačenje amandmana sledeći: 1) Građani nisu informisani o predloženim promenama i njihovim posledicama 2) Mediji ne pridaju dovoljan značaj ovoj temi; 3) Izostala je debata o predloženim rešenjima; 4) Postignuto je jedinstvo struke u zahtevu za povlačenjem radnog teksta; 5) Vrši se medijska kampanja protiv sudske vlasti. Smatramo da je većina predloga suprotna cilju izmena Ustava, a to je uspostavljanje snažnijih temelja nezavisnosti pravosuđa u odnosu na izvršnu vlast. 

Zbog nepostojanja obrazloženja radnog teksta amandmana, zbog isključivanja stručne i profesionalne javnosti, sumnje u profesionalni i dobronamerni nastup predstavnika Vlade pred Venecijanskom komisijom i povećanog političkog uticaja na pravosuđe, Fondacija Centar za demokratiju, kao član Radne grupe 23, pridružila se predlogu Konventa da se objavljeni Radni tekst amandmana povuče i da se pristupi izradi novog radnog teksta, a pre prosleđivanja Venecijanskoj komisiji. 

#DemokratskiDoPromeneUstava 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA