• 28. decembar 2018.

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

2018 FCD DOMETI

NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI
Održana 100. debata Dijaloga u Centru – projekat započet 2007! (link)
Regionalna inicijativa 14 partnerskih organizacija sa Zapadnog Balkana, EU i Turske – Regional Youth Compact for Europe (link)
Call to Europe in the Western Balkans – međunarodna konferencija organizovana u saradnji sa evropskim progresivnim fondacijama (link)
Godišnja konferencija Radna prava su naša prava (link)

JAVNE KAMPANJE 
Demokratski do promene Ustava – javna kampanja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu... (link)
Pokrenuta Platforma protiv jeftinog rada (link)
Regionalna mreža nevladinih organizacija za dostojanstven rad (link)
Kampanja zastupanja za otvaranje Evropskog socijalnog fonda za Srbiju (link)
Kampanja protiv nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti – sa drugim NVO (link)

ANALIZE I MONITORING REFORMI
Monitoring reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike (link)
Izveštaj Radna prava su naša prava (link)
Istraživanje Mladi i dostojanstven rad (link)
Prekarna zaposlenost u Srbiji (link)
Parlament i nezavisno sudstvo (link)
Istraživanje Žene na selu – od nevidljivosti do razvojnog potencijala

U BROJKAMA
23 organizovana događaja 
8 debata Dijaloga u Centru sa više od 250 učesnika
3 konferencije 
4 regionalna okrugla stola
5 treninga
3 javne kampanje 
15 objavljenih analiza i 10 mesečnih on-line biltena
18 konsultativnih sastanaka, radionica i učešće na više od 40 konferencija...
Više od 30 članaka u štampanim i nastupa u elektronskim medijima
Više od 50.000 je outreach kroz online platforme i društvene mreže

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA