• 26. oktobar 2020.

Prezentacija organizacije „InterLingua“

Danas predstavljamo organizaciju InterLingua, iz Podgorice, Crna Gora. Od svog osnivanja, bave se neformalnim obrazovanjem, omladinskim aktivizmom i volonterizmom sa ciljem stvaranja demokratski uređenog društva, u kome mladi aktivno učestvuju. Njihov rad obuhvata i različita istraživanja, kao i izdavački rad. Kroz svoj rad podstiču intelektualni razvoj mladih i njihovo uključivanje u stvaranju boljeg društva, uz motiv da „obrazovanje svima bude inspiracija“.

U okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“, a kroz Omladinski fond „I naš glas treba da se čuje“, konkurisali su sa svojim projektom „Motivate, Activate, Participate!“ koji je odabran kao 1 od 14 najboljih projekata i dobio finansijsku podršku. Projekat ima za cilj da podstakne mlade na donošenje promena u svojoj zajednici. Podizanje nivoa aktivizma mladih u Crnoj Gori, kao i veći stepen njihove uključenosti u proces donošenja odluka su još neke od tema koje ovaj projekat obuhvata. Kroz projekat biće direktno uključeno 20 mladih uzrasta 15-24 godine. Projekat bi trebalo da doprinese pozitivnim promenama u srednjim školama i fakultetima. Održavanje radionica za mlade o mehanizmima učestvovanja i građanskom aktivizmu su neke od aktivnosti koje ovaj projekat sadrži. 

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA