Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ (RYCE Youth Fund)

Dodeljeni grantovi lokalnim omladinskim organizacijama u okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“

Fondacija Centar za demokratiju je zvanično dodelila grantove odabranim lokalnim omladinskim organizacijama u okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“ kroz EU projekat „Mladi Balkana za Evropu“. Ukupno je pristiglo 64 prijava, dok je za dodelu selektovano 14 najboljih projekata.

Cilj Fonda za mlade je jačanje lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kroz pružanje podrške lokalnim omladinskim organizacijama koje zastupaju aktivno učešće mladih na lokalu. Ukupna sredstva Fonda za mlade iznose 78.000 EUR.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ – predstavljanje rezultata projekata


Fond za mlade - dodela grantova


Završen konkurs Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“


Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ - pitanja i odgovori


Info sesija „I naš glas treba da se čuje“ u EU info centru


Konkurs za lokalne omladinske organizacije u okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“


PREDSTAVLJANJE ORGANIZACIJA

„Ogledna bašta“ (Niš)


„Youth Voice Network“ (Albanija)


„Sindikalno edukativni centar“ (BiH)


„Unija studenata Vršac“


„National Youth Congress“ (Albanija)


„NYGEA“ (BiH)


„Mlada aktivna Gračanica“


„Eco Action“ (Tetovo, Severna Makedonija)


„Balkanski razvojni centar“ (Kraljevo)


„Omladinski centar Brus“


„InterLingua“ (Podgorica, Crna Gora)


„Art Aparat“ (Beograd)


Tim 42“ (Leskovac)***
Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. 

NAJAVA DOGAĐAJA