• 3. novembar 2020.

Prezentacija organizacije „Art aparat“

Ovoga puta vam predstavljamo veoma interesantnu organizaciju Art Aparat iz Beograda. Osnovani su 2015. godine od strane grupe umetnika i istraživača u kulturi. U projektima koriste interesantan način rada – kao alat za učenje koriste muziku i zvuk, pomoću kojih doprinose društvenoj integraciji. Njihove primarne aktivnosti su rad sa decom i mladom populacijom, a većinu projekata sprovode sa osetljivim društvenim grupama. Projekat „Raspevano svratište“ poboljšao je jačanje kulturnog identiteta romske dece i upoznao širu javnost sa problemima sa kojima se Romi suočavaju. Zato nam je zadovoljstvo što su baš oni sa svojim projektom „Singing together – Youth Voices“ izabrani u okviru omladinskog fonda „I naš glas treba da se čuje“ koji se realizuje kroz projekat „Mladi Balkana za Evropu“.

Projekat „Singing together – Youth Voices“ bavi se, pre svega, problemom socijalne isključenosti mladih iz osetljivih grupa. Cilj je da se poboljša socijalna inkluzija i participacija mladih iz ovih grupa. Podizanje svesti javnosti o izazovima i potrebama mladih iz osetljivih grupa postiže se kroz inovativne pristupe zasnovane na upotrebi muzike. Glavne projektne aktivnosti ovog projekta jesu muzičke radionice namenjene mladima na prostoru Beograda. 

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA