• 5. decembar 2020.

Prezentacija organizacije „National Youth Congress“ (Albanija)

U okviru projekta Mladi Balkana za Evropu i Fonda za mlade predstavljamo vam National Youth Congress (Nacionalni kongres mladih) iz Albanije. Ovo je krovna organizacija omladinskih organizacija, neformalnih organizacija i omladinskih foruma političkih stranaka, osnovana sa ciljem razmene informacija, prepoznavanja problema mladih i izgradnje kapaciteta da se njihovi problemi reše. Osnovani su 2013. godine u Tirani od strane trideset organizacija na nacionalnom nivou. Prošle godine izdali su priručnik o aktivnom građanstvu i jačanju uloge mladih u procesu stabilizacije i pridruživanja EU. U sklopu ovog projekta organizovali su i otvorene događaje i treninge za mlade širom Albanije.

Njihov projekat „Youth as agents of fostering local democracy through active participation in structured dialogue“ (Mladi kao akteri negovanja lokalne demokratije kroz aktivno učešće u strukturnom dijalogu) nastoji da stimuliše konstruktivni dijalog između lokalnih institucija i mladih, medija, studenata, mladih radnika, mladih ženskih lidera i marginalizovanih grupa. Iako mladi čine jednu trećinu populacije u Albaniji, njihovo učešće u donošenju odluka je na vrlo niskom nivou. Cilj je kroz treninge osnažiti mlade, zatim sprovesti dijalog mladih i institucija, a potom i sastaviti set zajedničkih preporuka za lokalne politike koje se tiču mladih.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA