• 9. novembar 2020.

Prezentacija organizacije „Tim 42“

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo uigran tim iz Leskovca, sačinjen od brojnih posvećenih i iskusnih aktivista iz civilnog sektora. Tim 42 je organizacija koja radi na poštovanju ljudskih i građanskih prava i sloboda. Bave se mladima i omladinskom politikom, informisanjem i aktivnim učešćem građana u donošenju odluka.

U skladu sa tim, sproveli su projekat „Besplatan servis za građane o radnim pravima“, kojim su reagovali na pogoršanje položaja radnika i radnica u jablaničkom okrugu. Kroz ovakve projekte, Tim 42 uspešno radi na rešavanju ekonomskih i socijalnih pitanja, zdravstvenoj zaštiti i poboljšanju položaja mladih u društvu.

Sa svojim projektom „First steps towards Youth Centered Leskovac“, odabrani su u okviru Omladinskog fonda „I naš glas treba da se čuje koji sprovodimo kroz projekat „Mladi Balkana za Evropu“. U okviru projekta izvršiće se istraživanja o potrebama mladih u lokalnoj zajednici. Na osnovu rezultata istraživanja organizovaće se okrugli sto, sačinjen od predstavnika lokalne vlasti, predstavnika različitih insititucija i nevladinih organizacija, kao i mladih ljudi zainteresovanih da učestvuju kao prvi korak ka dijalogu između lokalnih donosilaca odluka i mladih. Tom prilikom predložiće se novi akcioni plan za mlade u Leskovcu. CIlj je stvoriti novi pravni okvir koji bi odgovorio na potrebe mladih.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA