• 3. decembar 2020.

Prezentacija organizacije „Eco Action“ (Tetovo, Severna Makedonija)

U okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ i Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“, predstavljamo organizaciju Eco Action iz Tetova. Ova organizacija iz Severne Makedonije bavi se zaštitom životne sredine i podizanjem svesti građana o njenom zagađenju. U okviru svog rada, takođe, drže edukativne radionice za učenike srednjih škola i studente fakulteta. Neki od ciljeva koje žele da ostvare jesu smanjenje efekata klimatskih promena, podizanje ekološke svesti među građanima i kreiranje strateških dokumenata u polju zaštite životne sredine. Prvi njihov veliki projekat nosio je naziv „Car Free Day“ i održavao se u Tetovu, tokom 2009. godine. Za cilj je imao da podigne svest građana o štetnosti zagađenja, kao i da podstakne građane da više pešače.

Sa projektom „Voices of youth make the decision“, podržani su kroz Fond za mlade. U okviru projekta održavaće se brojni treninzi zasnovani na evropskim vrednostima, liderstvu, javnom nastupu. Projekat targetira probleme nastale usled poslednjih dešavanja u politici koji su povećali nezaposlenost među mladima. U okviru projekta, takođe, biće objavljena i dva vodiča o evropskim vrednostima i aktivnom građanstvu.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA