• 3. decembar 2020.

Prezentacija organizacije „Mlada aktivna Gračanica“

U okviru projekta Mladi Balkana za Evropu i Fonda za mlade predstavljamo vam Udruženje mladih – Mlada aktivna Gračanica sa Kosova. Ova organizacija okuplja mlade sa ciljem da ih motiviše i ohrabri da aktivno učestvuju u životu lokalne zajednice. Prošle godine su radili su na uspostavljanju sistema za iznajmljivanje bicikala u Gračanici i organizovali dvanaest biciklističkih tura.

Njihov projekat „MAG omladinski klubovi“ nastoji da osnaži mlade kroz formiranje omladinskih klubova na teritoriji Gračanice, koji će nakon prvobitne edukacije i podrške nastaviti da se potpuno samostalno okupljaju. Ovi klubovi bi postali centri za neformalnu edukaciju o liderstvu, debatovanju i angažovanju u zajednici. Cilj je da se omladina osnaži da bude samoodrživa i angažovana u rešavanju lokalnih problema sa kojima se suočavaju.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA