• 9. decembar 2020.

Prezentacija organizacije „Youth Voice Network“ (Albanija)

U okviru projekta Mladi Balkana za Evropu i Fonda za mlade, predstavljamo Vam organizaciju Youth Voice Network („Glas mladih”) iz Albanije. Ovo je mreža različitih omladinskih organizacija i klubova nastala 2018. godine sa ciljem da pokrene, integriše i ojača potencijale omladine kroz informisanje i podizanje svesti u oblasti obrazovanja, socijalnog staranja, zdravlja i zapošljavanja. Tokom prošle godine organizacija je svojim aktivnostima obeležila nekoliko međunarodno važnih dana – dana mladih, dana starih, dana dece, dana borbe protiv nasilja nad ženama, kao i međunarodnog dana prava. Druge aktivnosti bavile su se popularizacijom kulturnih objekata i jednom takvom prilikom muzej u Beratu pretvoren je u pozornicu.

Njihov projekat „Empower Youth for Participation!“ nastoji da ojača kapacitete mladih u Tirani i da podstakne aktivnu participaciju u procesu donošenja odluka u zajednici. Ove ciljeve žele da ostvare kroz radionice o liderstvu, komunikaciji, javnom govoru i rešavanju konflikata. Kroz video materijale sami učesnici će sprovesti i onlajn kampanju o ovim pitanjima i najznačajnijim problemima svoje zajednice.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA