• 3. decembar 2020.

Prezentacija organizacije „Balkanski razvojni centar“ (Kraljevo)

Organizacija Balkanski razvojni centar dolazi iz Kraljeva. Sa svojim projektom „Opinion Poll on Budget Priorities of Youth“ podržani su u okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“. U projektu učestvuje 2.500 ljudi - učenici iz dve srednje škole u Vrnjačkoj Banji, građani i zaposleni u lokalnim institucijama. Sprovodi se istraživanje na osnovu koga bi trebalo povećati participaciju mladih u lokalnoj zajednici, kao i njihovo učešće u procesima odlučivanja.

Balkanski razvojni centar, takođe, radi i na promovisanju ljudskih prava i prava manjina, kao i implementaciji modernih načina u upravljanju razvojem na lokalnom nivou. U svom radu poštuju principe održivog razvoja i dobrog upravljanja. Bave se i borbom protiv siromaštva, posebno vodeći računa o pripadnicima manjinskih i osetljivih grupa.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA