• 9. decembar 2020.

Prezentacija organizacije „Ogledna bašta“ (Niš)

Danas vam predstavljamo organizaciju Ogledna bašta iz Niša, Srbija. Od svog osnivanja, 2005. godine, bave se zaštitom životne sredine, unapređenjem demokratskih procesa, zaštitom ljudskih prava, razvojem i unapređenjem civilnog društva. Žele da podstiču građane na izgradnju demokratskog društva, vodeći računa o poboljšanju položaja mladih i njihovom uključivanju u procese odlučivanja. Projektom „Mladi za mlade“ radili su na procesu pomirenja i interkulturnog dijaloga na Zapadnom Balkanu. U realizaciji njihovih projekata učestvuju stručnjaci.

Sa projektom „Young2democracy“, izabrani su okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“.

Projekat „Young2democracy“ ima za cilj da podstiče mlade iz ruralnih predela da aktivno učestvuju u životu svoje zajednice. Radiće se istraživanja o participaciji i građanskom aktivizmu mladih iz seoskih područja, čiji će rezultati biti predstavljeni na različitim panelima u školama, omladinskim organizacijama i lokalnim vlastima.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA