• 5. decembar 2020.

Prezentacija organizacije „NYGEA“ (BiH)

U okviru projekta Mladi Balkana za Evropu i Fonda za mlade, predstavljamo Vam udruženje NYGEA (Network of Youth Gender and Entrepreneurship Associations) iz Bosne i Hercegovine. Udruženje se bavi aktivnostima za mlade i preduzetništvom, a obuhvata 35 organizacija u 60 opština i osnovano je davne 1999. godine. Tokom prošle godine organizovali su treninge o omladinskom aktivizmu, participaciji i lobiranju u nekoliko škola. Zajedno sa svojim partnerima sproveli su i konferenciju predstavnika mladih iz sarajevskih opština.

Njihov projekat „Mi kreiramo dijalog“ nastoji da poveže mlade svih nacionalnosti iz četiri naselja i da podstakne razmenu iskustava, dijalog i toleranciju među njima. Glavni cilj je podsticanje zajedničke lokalne akcije, inicijative i saradnje među mladima. Program obuhvata posetu Nevesinju, Gacku, Varešu i Sarajevu, treninge i diskusije mladih, kao i dijalog mladih sa predstavnicima lokalnih vlasti. Pored toga planiran je i obilazak kulturnih i istorijskih znamenitosti ove četiri opštine radi približavanja lokalnih iskustava jednih drugima.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA