• 9. decembar 2020.

Prezentacija organizacije „Sindikalno edukativni centar“ (BiH)

U okviru projekta Mladi Balkana za Evropu i Fonda za mlade predstavljamo vam Sindikalno edukativni centar iz Bosne i Hercegovine. Ova organizacija je aktivna od 2017. i bavi se širenjem i jačanjem uticaja civilnog društva i edukacijom sindikalnog članstva. Prethodnih godina organizacija je radila na nekoliko projekata, od kojih je jedan istraživački i bavio se ispitivanjem svesti mladih o radnim pravima. Sproveli su i nekoliko edukatvnih programa i treninga – edukacija mladih članica sindikata o rodnoj jednakosti, edukacija mladih o participaciji i aktivnom građanstvu, a dotakli su se i teme ljudskih prava u sportu, kada su organizovali sportski kamp i obučili fudbalske trenere da i sami budu edukatori.

Njihov projekat „Licem u lice“ sa lokalnom upravom nastoji da mladima približi funkcionisanje lokalne uprave, i da ih upozna sa mehanizmima uticaja u procesima na nivou lokalne zajednice, kroz set radionica i medijsku kampanju. Cilj koji žele da ostvare je formiranje trajnog dijaloga mladih sa lokalnom upravom.

***

Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA