"Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru – Zaustavimo političko zapošljavanje"

Cilj ovog projekta je doprinos borbi protiv korupcije kroz zagovaranje za vladavinu prava i za transparentnost u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru i javnim kompanijama

Regulatorni okvir koji uređuje oblast zapošljavanja, reforme uprave i povezanih akcionih i strateških dokumenata se redovno prati i prema njemu se izveštava

Uz pomoć eksperata iz oblasti javne uprave i borbe protiv korupcije dve monitoring metodologije su razvijene i isprobane u praksi, na nacionalnom i lokalnom nivou. 

Više od 30 direktnih intervjua i sastanaka je obavljeno sa predstavnicima 5 organa koji su bili predmet monitoringa na nacionalnom nivou. Na lokalnom nivou sprovedeno je 144 intervjua sa predstavnicima četiri lokalne samouprave (24 javna preduzeća, 20 javnih institucija), medija, nevladinim sektorom, sindikatima, predstavnicima malih i srednjih preduzeća, itd. Glavne institucije koje rukovode procesom reforme javne uprave i one koje su bile predmet monitoringa bile su od početka projekta informisane i obaveštavne o koracima koje smo planirali/realizovali. 

Četiri organizacije su dobile novčanu/tehničku i stručnu pomoć za implementaciju projekata na javnom pozivu za podršlu organizacijama koje se bave borbom protiv korupcije prilikom zapošljavanja na lokalnom i nacionalnom niovu. Projekti koji su podržani su: Korupcija (ni)je opcija Društvo za akademski razvoj iz Beograda, Stranka (ni)je posao Mladi takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca, Ka transparentnom visokom obrazovanju Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan, Ka transparentnim procedurama zapošljavanja u javnoj upravi Centar za razvoj demokratskog društva "Europolis" iz Novog Sada

Projekti su trajali 6 meseci. Detaljnije možete pogledati u izveštaju o sprovođenju programa regrantiranja. 

Organizovane su tri konferencije, dve medijske, jedna na nacionalnom nivou prilikom predstavljanja finalnog izveštaja/monitoring rezultata. Organizovali smo 4 okrugla stola u 4 grada u Srbiji, gde smo o temi korupcije prilikom zapošljavanja i rezultatima istraživanja razgovarali sa preko 80 učesnika. 

Kampanja je pratila sve aktivnosti na projektu, u svim gradovima u kojima su sprovođenje direktne i indirektne akcije. Organizovali smo više konferencija kako bismo obaveštavali građane i sve zainteresovane strane o svim fazama projekta. Do sada, sveobuhvatnim korišćenjem online platforme i društvenih mreža, uspeli smo da dopremo do preko 15.000 ljudi na društvenim mrežama, dok se 879 korisnika uključilo direktno u razgovor na mreži. 

Fondacija Centar za demokratiju i ubuduće, u skladu sa svojim programom i strateškim planom, nastavlja da se bavi ovom jako važnom temom za sve građane. 

http://www.europa.rs/ Projekat je finansirala Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu, a sufinansirala je Fondacija za otvoreno društvo u Republici Srbiji. Projekat je trajao do 28. marta 2016. godine, a sprovela ga je Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Inicijativom za lokalni razvoj iz Kraljeva.

NAJAVA DOGAĐAJA