• autor/i: Urednik: Tijana Kljajević

Izveštaj – Zaustavimo političko zapošljavanje, Primeri dobre prakse, Grant program

Ka većoj transparentnosti i jasnijim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru

Projekat: Ka većoj transparentnosti i jasnijim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru – Zaustavimo političko zapošljavanje

NAJAVA DOGAĐAJA