Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji

Socijalno uključivanje i ekonomsko osnaživanje Roma/Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ je Program Nemačke razvojne saradnje koji u Srbiji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa partnerskim institucijama i organizacijama. 

U okviru projekta, Fondacija Centar za demokratiju pruža stručnu podršku u cilju doprinosa unapređenju i prenošenju znanja između projektnog tima i/ili učesnika/korisnika Programa u vezi sa teško zapošljivim grupama na tržištu rada i reintegraciji povratnika, u vezi sa novom Nacionalnom strategijom zapošljavanja, kao i doprinosa FCD uspostavljanju koordinacione platforme za usklađivanje mera socijalne inkluzije na nivou javnog, privatnog i civilnog sektora u 6 gradova i opština (Aleksinac, Kragujevac, Kruševac, Pirot, Subotica, Vranje).

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

(15.3.2023)


Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja“ održan je 15. marta 2023. godine u Beogradu. 

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ (InR), koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao političkim partnerom i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao ključnim partnerom i Fondacija Centar za demokratiju, organizovali su završni Nacionalni dijalog u formi nacionalne konferencije koja je posebnu pažnju posvetila položaju Roma i Romkinja na tržištu rada i normativnom okviru za postizanje pune ravnopravnosti i zaštite, kao i njihovom ekonomskom jačanju i uključivanju.

Konferenciju su otvorili: Tomislav Žigmanov, ministar, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Zoran Rajović, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Kristijan Šiling, šef odeljenja za privrednu saradnju, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji. Uvodna reč o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa: Nataša Vučković, generalna sekretarka, Fondacija Centar za demokratiju.

Panel I: Socijalno uključivanje Roma i Romkinja - realizacija, monitoring i evaluacijaNina Mitić, pomoćnica ministra, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Miloš Mihajlović, Komesarijat za izbeglice i migracije; dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Grad Kragujevac; Dušan Jovanović, Stalna konferencija gradova i opština; Nenad Vladisavljev, Udruženje romskih studenata Novi Sad.

Panel II: Socijalno preduzetništvo - potencijal za uključivanje najranjivijih grupa na tržište radaSanja Gavranović, rukovodilac grupe za upravne i upravno-nadzorne poslove za oblast zapošljavanja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Dina Rakin, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije; Kilino Stojkov, Ekološka zadruga u Adi; Nikoleta Kosovac, Lice ulice; Marko Košutić, Plava ptica Kula (socijalno preduzeće osoba sa invaliditetom); Igor Kojčić, Inicijativa za razvoj i saradnju.

Panel III: Obrazovanje - formalno i neformalno obrazovanje kao izlaz iz siromaštva i socijalne isključenostiSofija Osmanović, šefica Odseka za unapređenje položaja Roma, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Ilija Knežević, načelnik Odeljenja za obrazovanje i obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje; Slavica Vasić, Romski ženski centar Bibija; Vladimir Damnjanović, kompanija Continental; Marko Cenić, OCD „Osveženje“; Ljiljana Vasić, Udruženje „Pomoć deci“. (Više informacija...)


Nacionalni dijalog
o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju
Roma/Romkinja i povratnika/povratnica

(7.12.2021)


Na konferenciji Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja predstavljeni su modeli dobre prakse u dosadašnjoj realizaciji programa Inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, kao i preporuke koje su proizašle iz modela dobre prakse i iz stručnih analiza politika za socijalno uključivanje Roma/Romkinja i reintegraciju povratnika/povratnica. Na skupu se diskutovalo o iskustvima i preporukama za unapređenje postojećih praksi i saradnje, kako bismo došli do održivih rešenja i unapređenja politika za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i reintegraciju povratnika i povratnica. 

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma/Romkinja i povratnika/povratnica otvorile su: Gordana Čomić, ministarka, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Dušanka Golubović, državna sekretarka, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ane-Kristin Piplica, šefica privrednog odeljenja, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji, Nataša Vučković, izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju. Učesnici konferencije su bili predstavnici partnerskih ministarstava i institucija, predstavnici gradova i opština uključenih u realizaciju Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, predstavnici partnerskih organizacija civilnog društva, predstavnici međunarodne zajednice i učesnici različitih mera za socijalno i ekonomsko uključivanje sprovedenih u okviru programa.

 

 

Govorili su: Robert Bu, Vođa tima programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, Sonja Liht (Beogradski fond za političku izuzetnost), Ninoslav Jovanović, državni sekretar (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog), Dragana Rajić i Anđelka Miljević (Komesarijat za izbeglice i migracije), Miloš Colić, zamenik gradonačelnika (Grad Pirot), Aleksandar Popović (Stalna konferencija gradova i opština), Nenad Vladisavljev (Udruženje Romskih studenata iz Novog Sada), Slađana Radisavljević-Milutinović (Goša Weld team), Dragica Ivanović i Sanja Gavranović (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), dr Snežana Vuković (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Jasmina Šantić (Nacionalna služba za zapošljavanje), Sarita Bradaš (FCD), Danijela Tufegdžić (Grad Požarevac), Alen Demiri (Romsko studentsko udruženje iz Niša), Igor Kojčić (Inicijativa za razvoj i saradnju), i drugi. 

 

FOTO GALERIJA: Nacionalni dijalog „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja“  
 

 

Platforma za razmenu iskustava
„Planiranje razvoja i uključivanje
Roma i Romkinja na lokalnom nivou“

 

„Socijalno uključivanje Roma i Romkinja jedan je od najprečih zadataka u našoj zemlji. Da bismo postigli napredak, da naši sugrađani Romi imaju jednak pristup ekonomskim resursima, da žive u boljim naseljima, da se spreči diskriminacija pri zapošljavanju, da se smanji siromaštvo njihovih porodica, potreban je angažman cele zajednice, i države, i lokalne samouprave, i biznisa i civilnog društva, ali i nas svih. Solidarnost sa Romima i Romkinjama zadatak je svih nas“ -  Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju (FCD) 

Platforma je održana u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Cilj ovog modula programa je poboljšanje okvira za realizaciju „Strategije za socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine“.


 

NAJAVA DOGAĐAJA