• autor/i: Ksenija Petovar i Nikola Grujić

Ka efektivnijem postupanju prekršajnih sudova i inspekcija rada u zaštiti prava radnika

Analiza rada prekršajnih sudova u oblasti radnih odnosa i zaštite bezbednosti i zdravlja na radu.

Fondacija Centar za demokratiju (FCD) je u poslednih nekoliko godina deo svojih istraživačkih aktivnosti usmerila na ekonomska i socijalna prava građana koja su deo korpusa osnovnih ljudskih prava i sloboda. Demokratske društvene vrednosti ne samo da šire "pravo" ljudskih prava, već obavezuju države da grade institucije i garantuju ostvarivanje ovih prava. Ekonomska, socijalna i kulturna prava su važna jer, s jedne strane, osposobljavaju građane da upoznaju i stiču svest o građanskim i političkim pravima, a sa druge strane su integralni činilac i jedan od temelja kvaliteta života u jednoj društvenoj/državnoj zajednici. Posebno težište u projektima Centra su prava iz radnog odnosa...

NAJAVA DOGAĐAJA