• 7. februar 2015.
  • |  Beograd

Treći trening za OCD "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije"

U Beogradu održan treći trening za organizacije civilnog društva "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije"

U okviru projekta "Građani za reformu inspekcija" koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Fondacijom Dokukino, 6. i 7. februara 2015. godine u Beogradu je održan treći trening za organizacije civilnog društva pod nazivom "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije"

Na osnovu praktičnih znanja koje su učesnici stekli na drugom treningu u Vrnjačkoj Banji, novostečenih veština i sugestija koje smo od dobili od članova stručnog tima projekta "Građani za reformu inspekcija", nastavili smo uz svesrdnu pomoć programera i stručnjaka, da izrađujemo mobilne i web aplikacije za bolje inspekcije. 

Učesnici su osmislili šest aplikacija koje će unaprediti komunikaciju građana sa inspekcijama i pružiti informacije za pronalaženje boljih rešenja u radu inspekcija na nacionalnom i lokalnom nivou. Komunalne i srodne probleme pokušaće da reše Inspektor građanin, Patroliram, Ono što ti smeta nek postane meta/prijavi, pokreni, promeni, Zeleni inspektor i Urbanda, a Nevidljivi radnik ukazaće na rasprostranjenost rada na crno i koristiće se za pokretanje inicijativa za reforme u oblasti rada. U narednom periodu kreatori aplikacija radiće na obezbeđivanju podrške kako bi aplikacije zaživele. 

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Cilj ovog treninga bio je da se organizacije, članice koalicije na projektu, osnaže za bolju i efikasniju komunikaciju sa građanima uz pomoć novih komunikacijskih alata i kanala. 

Učesnici treninga su bili predstavnici šest organizacija civilnog društva sa kojima aktivno sarađujemo na projektu: Timočki klub, Resurs centar Majdanpek Evropski pokret Kraljevo, Forca Požega, Artesa Kikinda, Zajedno zajedno Beograd.

Fondacija Centar za demokratiju

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji   Projekat finansira Evropska unija u okviru programa "Podrška civilnom društvu u Srbiji"

Fondacija za otvoreno društvo

 

  Projekat je pomogla Fondacija za otvoreno društvo   

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za OCD Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije

Treći trening za organizacije civilnog društva "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji – inovativni modeli komunikacije" održan u Beogradu

NAJAVA DOGAĐAJA