• 24. mart 2015.
  • |  Beograd

U pripremi preporuke za efikasniji inspekcijski nadzor

Održan poslednji sastanak Upravnog odbora projekta "Građani za reformu inspekcija"

Poslednji sastanak Upravnog odbora projekta "Građani za reformu inspekcija" održan je u utorak, 24. marta 2015. u Aeroklubu u Beogradu. 

Upravni odbor čini grupa stručnjaka koji su pratili sprovođenje projekta od samog početka – predstavnici akademske zajedice, sindikata, poslodavaca, Međunarodne organizacije rada, Stalne konferencije gradova i opština. 

Prisutnima su predstavljeni postignuti rezultati, a predstavnici partnerske organizacije Dokukino govorili su o procesu kreiranja i razvoja interaktivnih mobilnih i web aplikacija na kojima su radile organizacije civilnog društva okupljene u koaliciji Crno na belo

Jelena Jerinić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union, autorka je preporuka koje smo pripremili u cilju uticaja na zakonski okvir u oblasti inspekcijskog nadzora. Preporuke su nastale na osnovu studije koja je izrađena prošle godine u sklopu ovog projekta, a posebno na osnovu zaključaka sa radionica koje smo tokom februara i marta održali sa relevantnim akterima u 6 gradova Srbije. 

Do kraja aprila očekuje se kampanja "Zajedno smo efikasniji" i zagovaranje za preporuke kod najrelevantnijih donosilaca odluka. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA