"Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad" (2013)

Fondacija "Centar za demokratiju" je početkom 2013. godine započela projekat "Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad"...

Fondacija "Centar za demokratiju" je početkom 2013. godine započela projekat "Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad". Projekat je trajao 15 meseci i realizovan je u partnerstvu sa:

Beogradskim Centrom za ljudska prava http://www.bgcentar.org.rs/  i  

Inicijativom za lokalni razvoj iz Kraljeva Inicijativa za lokalni razvoj iz Kraljeva .  

Na samom početku realizacije projekta, potpisali smo Sporazum o saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije. Agencija je podržala projekat i učestvovala u projektnim aktivnostima. 

Zašto ovaj projekat? 

Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad

Korupcija je jedan od najvećih problema u Srbiji. Ona je prisutna u skoro svim sferama države i društva. 

Duboko ukorenjena korupcija ugrožava i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava građana, uključujući i prava vezana za rad. Ipak, ovom problemu još nije posvećena potrebna pažnja. 

Rezultati dosadašnjih istraživanja potvrđuju da korupcija ima razarajući efekat na primenu zakona koji uspostavljanju standarde dostojanstvenog rada. 

Korupcija je česta prilikom zapošljavanja. 

Stranačko zapošljavanje je pojava koja, pored toga što sadrži elemente korupcije, onemogućava ostvarivanje principa kompetencije i obezvređuje znanje i stručnost. 

Šta smo uradili? 

  • Kroz treninge koje smo organizovali uključili smo 14 nevladinih organizacija i 30 predstavnika lokalnih vlasti u borbu protiv korupcije u oblasti rada i zapošljavanja. 
  • Objavljena je publikacija "Korupcija protiv dostojanstvenog rada" . Publikacija sadrži pregled istraživanja o korupciji u sferi rada, preporuke za javne politike i rezultate istraživanja "Radnici u raljama korupcije".
  • Grad Kraljevo je doneo plan integriteta. Plan integriteta je rezultat predavanja koje su na organizovanom treningu držali zaposleni u Odseku za planove integriteta i Odeljenju za edukaciju, kampanje i saradanju sa civilnim društvom u Agenciji za borbu protiv korupcije. 
  • Objavljene su "Preporuke za suzbijanje korupcije u oblasti rada i zapošljavanja sa socio-ekonomskog i pravnog apekta" . Publikacija sadrži Socio-ekonomske preporuke i Preporuke za unapređenje zakonodvastva u cilju smanjenja korupcije pri zapošljavanju i na radu. 
  • Skrenuli pažnju javnosti na povezanost korupcije i ostvarivanja prava na rad i prava koja proističu iz rada. Preko kampanje, konfrencija za medije, nastupa u medijima, bilborda, postera na javnim površinama, banera i sl. uspeli smo da dopremo do preko 500.000 ljudi.

Koga smo uključili?

  • Lokalne, nacionalne i nezavisne institucije
  • Organizacije civilnog društva
  • Predstavnike lokalne vlasti
  • Građane
  • Medije

Šta dalje? 

Na osnovu saznanja do kojih smo došli tokom ovog projekta Fondacija "Centar za demokratiju" započela je u januaru 2014. godine realizaciju projekta "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnom sistemu inspekcija u Srbiji"

http://www.europa.rs/  Projekat je podržan od Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru projekta "Podrška civilnom društvu" koji finansira EU. 
 

http://www.fosserbia.org/  Projekat je pomogla Fondacija za otvoreno društvo


http://www.acas.rs/  Projekat je podržala Agencija za borbu protiv korupcije

Konferencija za medije, 4.7.2014., Medija centar, Prezentacija projekta
Konferencija za medije, 4.7.2014., Medija centar, Prezentacija projekta 

Konferencija za medije, 4.7.2014., Medija centar, Prezentacija projekta
Konferencija za medije, 4.7.2014., Medija centar, Prezentacija projekta 

Konferencija za medije, 29.11.2013., Prezentacija publikacije Korupcija protiv dostojanstvenog rada
Konferencija za medije, 29.11.2013., Prezentacija publikacije Korupcija protiv dostojanstvenog rada

Konferencija za medije, 27.2.2014., Prezentacija preporuka za suzbijanje korupcije
Konferencija za medije, 27.2.2014., Prezentacija preporuka za suzbijanje korupcije 

Trening za organizacije civilnog društva
Trening za organizacije civilnog društva 

Trening za organizacije civilnog društva
Trening za organizacije civilnog društva 

Trening za organizacije civilnog društva
Trening za organizacije civilnog društva

NAJAVA DOGAĐAJA