„Connecting the Dots – Povezujemo tačke“

Danas se demokrate, demokratija i njene institucije suočavaju sa novom krizom i nepoverenjem u potencijale demokratskog društva i mogućnostima koje ono pruža građanima. Društvo se podelilo u rovove nepremostivih razlika, a mnogi se ponovo okreću autoritarnim vođama i svoje poverenje slepo poveravaju populistima. Ponovo se postavljaju pitanja na koje je istorija davno dala odgovore. Ipak, pored mnogih definicija demokratije, mi se u Fondaciji Centar za demokratiju, najčešće oslanjamo na onu Herodotovu koja glasi: „Demokratija je vladavina suprotna vladavini jednog čoveka“.

Borba za demokratiju u Srbiji je razlog zašto je pre više od četvrt veka osnovana naša organizacija. I danas, kao i svih prethodnih godina, i dalje želimo da damo svoj doprinos izgradnji razvijenog demokratskog društva. Tokom 2020. godine i sada, početkom 2021., godine koje su donele nove izazove demokratiji, principima pravne države, razvoju i ljudskoj komunikaciji zbog pojave pandemije COVID-19, posebno ističemo važnost projekta Povezujemo tačke / Connecting the Dots.

Ovaj projekat ima za cilj redovno praćenje reformi u kontekstu procesa evropskih integracija, posebno u oblasti socijalnih i ekonomskih prava. On ima za cilj informisanje građana i građanki, kojima Ustav garantuje uživanje građanskih prava i sloboda, o realnom značaju procesa evro-atlantskih integracija u obezbeđivanju tih prava.

Ova rečenica liči na opis mnogih projekata organizacija civilnog društva kojima je u fokusu pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Fondacija Centar za demokratiju i mnoge naše kolege, saradnici i partneri među organizacijama civilnog društva, posvetili su mnogo pažnje ovoj temi u proteklim godinama. Ipak, čini se da je poruka o značaju evropskih integracija za život običnog čoveka, poruka koja stiže do građana, još uvek često iskrivljena, nedovoljno jasna ili se razume kao pitanje koje se tiče političkih i ekonomskih elita, kao proces udaljen, ili čak suprotan interesima običnog čoveka.

Kada pomislimo na povezivanje tačaka, prva asocijacija jesu slikovnice za decu koje imaju za cilj da od amorfnog, naizgled nelogičnog rasporeda tačaka, pravilnim povezivanjem dovedu do celovite slike nekog objekta ili pojave. Mi u Fondaciji Centar za demokratiju suočili smo se sa činjenicom da je uporedo sa sporim, ponekad teškim procesom pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, i još sporijim razvojem demokratskih potencijala društva, došlo do dezintegracije partijsko-političke scene u Srbiji, fragmentacije delovanja organizacija civilnog društva, sindikata i građanskih inicijativa. Sa jedne strane imamo nove, energične građanske pokrete koji uspevaju da osvetle korupcionaške afere ili da zaustave projekte suprotne interesima građana, ali čiji dometi ostaju u granicama njihovih lokalnih zajednica. Imamo veliki broj opozicionih političkih partija koje odbijaju da učestvuju na izborima ili u radu predstavničkih institucija, i ne uspevaju da artikulišu politički program koji će pokrenuti entuzijazam birača. Imamo sindikate čiji se glas nedovoljno čuje i čija snaga nije dovoljna da promeni nepovoljan položaj zaposlenih. Imamo vlast koja svojim populizmom, autoritarnim tendencijama i razaranjem demokratskih institucija stvara apatiju, guši demokratske slobode, obeshrabruje participaciju mladih i ugrožava svaki razvoj zbog korupcije, nepoštovanja meritokratije, i odsustva odgovornosti prema građanima.

Imamo građane koji „ratuju“ na društvenim mrežama bez mogućnosti da ostvare demokratski dijalog.

Verujući da je javni dijalog snažan podsticaj za povezivanje ljudi, razumevanje različitih mišljenja i razmenu argumenata, vodili smo razgovore u okviru našeg najdugovečnijeg formata pod nazivom „Dijalog u centru“. Teme kojima smo se bavili bile su ujedno i one koje su danas na vrhu agende kojima se bavi Evropa i čitav moderni svet: „Politički pluralizam u gradovima i opštinama“, „Kultura pod pritiskom - položaj umetnika i kultura u gradovima i opštinama“, „Upravljamo li klimatskim promenama“, kao i Javno čitanje Izveštaja o napretku Srbije Evropske komisije, u saradnji sa European Western Balkans Srbija. Naša dinamična i kontinuirana kampanja na društvenim mrežama, daje priliku da čujemo glas aktivista civilnog društva, a sve naše aktivnosti krunisane su završnom konferencijom u onlajn formatu koji je postao jedini način razmene ideja u novim okolnostima, ali i pružio mogućnost široj publici da se uključi u javni dijalog.

Mi, u Fondaciji Centar za demokratiju, ovim projektom želimo da u vremenima kada su sve demokratske vrednosti na ispitu, doprinesemo promociji tih vrednosti, vrednosti Evropske unije i onoga što one znače za građane. U društvu velikih podela, želimo da budemo učesnici povezivanja.

Fondacija Centar za demokratiju

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshal Fund of the U.S. - BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, i ovim putem im se zahvaljujemo.

FCD blog   

PROJEKTNE AKTIVNOSTI


U okviru projekta, objavljene su sledeće publikacije, analize, izveštaji, aktivnosti, tekstovi (blog), video zapisi, bilteni: 


„Ima li društveno-ekonomskog razvoja
bez vladavine prava?“

Završna godišnja konferencija (24.2.2021)


Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

Alternativni izveštaj o sprovođenju Programa reforme politike zapošljavanja i socijalne politike za period 2016-2020. godine


Prezentacija „Priče iz života“

„Connecting the Dots“ - REAL LIFE STORIES


„Povezujemo tačke“ - „Connecting the Dots“

Publikacija


Socijalne karte – bezizlaz iz siromaštva

Autorka: Sarita Bradaš


„Socijalna i ekonomska prava u javnim politikama“

Online trening


Blog: Mere bez jasnog cilja

Autorka: Sarita Bradaš


Blog: Obrazovanje tokom pandemije:
Školske godine koje su pojeli skakavci

Autor: Aleksandar Baucal


Blog: Etnička mimikrija – racionalan odgovor
manjine na ponižavanje iz većinskog društva

Autorka: Ksenija Petovar


Blog: Diskriminacija, sport, ti i ja

Autorka: Andrea Trajković


Blog: Palijativno zbrinjavanje u Srbiji,
strategija i podsticaji Evropske unije

Autor: Zoran V. Ćosić


Imamo li pravo na kulturna prava?

Autorka: Vesna Marjanović


Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru – posledice
u sektoru zdravstvena zaštita građana

Autorka: Ksenija Petovar


Blog: Biti umetnik 2020.
O muzičkoj umetnosti, pandemiji i još ponečemu

Autorka: Ivana Stefanović


Blog: Ko krije, a ko otkriva korupciju u Srbiji?

Autor: Vuk Z. Cvijić


Blog: Učešće građana u odlučivanju
​na lokalnom nivou

Autorka: Jelena Topalović-Petrović


Blog: Kapaciteti administracije NSRS
u procesu pridruživanja Srbije EU

Autor: Veljko Racković


Blog: Mediji u službi udaljavanja Srbije od EU

Autor: Vuk Velebit


Blog: Reforme na polјu energetike
u Republici Srbiji i EU standardi

Autorka: Iva Đinđić Ćosić


Blog: Javni spomenici – nekad i sad

Autorka: Irina Subotić


Analiza: Dostupnost obrazovanja u Srbiji

Autorka: Ksenija Petovar


Analiza: Standardi u javnom zdravstvu i EU - Poglavlje 28

Autor: Simo Vuković


Javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji


Blog „Pandemija i njene posledice“  

Autor: Dragoljub Mićunović


Blog: Zagreb 2000 – Zagreb 2020 

Autorka: Nataša Vučković 

Blog: Prodavačice iz našeg kraja 

Autorka: Sarita Bradaš


Blog: Parlament i pandemija - Šta da se radi? 

Autorka: Nataša Vučković


Blog: Knjige i knjigoljupci – Svetski dan knjige 

Autorka: Aleksandra Marković Trajkovski


Blog: Test solidarnosti u vreme pandemije  

Autorka: Vesna Marjanović


VIDEO:

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   


BILTEN:

  Center for Democracy Foundation Bulletin No. 1  

  Center for Democracy Foundation Bulletin No. 2    

  Center for Democracy Foundation Bulletin No. 3   


IZ MEDIJA:

Čomić: Nema društvenog i ekonomskog razvoja bez vladavine prava (RTS, 24.2.2021)   Vladavina prava kao imperativ evropskih integracija (Glas Amerike, 24.2.2021)   Čomić: Nema socijalnog i ekonomskog razvoja bez vladavine prava (Danas, 24.2.2021)   Vladavina prava neophodan preduslov ekonomskog razvoja (Nova ekonomija, 24.2.2021)   Konferencija “Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava” (ASNS, 24.2.2021)   Loša ocena o vladavini prava (FoNet, 24.2.2021)  


NAJAVA DOGAĐAJA